Fasadskylt - Greituva
LED-skylt

SPECAGRA

LED-skyltar är miljövänligare och har en längre livslängd än andra ljusskyltar.
Dessutom ger de ett sobert intryck.